دفتر هیات صلح اتاق کرمان افتتاح شد

دفتر هیات صلح اتاق کرمان افتتاح شد

دفتر هیات صلح اتاق کرمان افتتاح شد

دفتر هیات صلح اتاق کرمان در آئینی با حضور رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان، رئیس کل و برخی مدیران دادگستری استان با هدف رفع نگرانی فعالان اقتصادی، حمایت از اقتصاد، تولید و اشتغال افتتاح شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;