رئیس اتاق کرمان: وضعیت زغالسنگ کرمان با اصلاح ساختار بهبود می یابد

 رئیس اتاق کرمان: وضعیت زغالسنگ کرمان با اصلاح ساختار بهبود می یابد

 رئیس اتاق کرمان: وضعیت زغالسنگ کرمان با اصلاح ساختار بهبود می یابد

رئیس اتاق کرمان گفت: وضعیت زغالسنگ کرمان با اصلاح ساختار در شرکت زغالسنگ بهبود می یابد که این اصلاح با تکیه بر پرداخت حق و حقوق کارگران و بازنشستگان، اصلاح قیمت زغال، ایجاد اشتغال جدید و افزایش بهره وری ممکن خواهد بود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;