رئیس اتاق کرمان: جشنواره خرمای کلوته آغازی برای توسعه جنوب کرمان

رئیس اتاق کرمان: جشنواره خرمای کلوته آغازی برای توسعه جنوب کرمان

رئیس اتاق کرمان: جشنواره خرمای کلوته آغازی برای توسعه جنوب کرمان

رئیس اتاق کرمان گفت: امیدواریم برگزاری دومین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب کرمان آغازی بر تفکر سیستمی برای توسعه شهرستان های جنوب استان باشد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;