رئیس اتاق کرمان: آینده توسعه استان در گرو توجه به اقتصاد دانش بنیان است

رئیس اتاق کرمان: آینده توسعه استان در گرو توجه به اقتصاد دانش بنیان است

رئیس اتاق کرمان: آینده توسعه استان در گرو توجه به اقتصاد دانش بنیان است

رئیس اتاق کرمان گفت: آینده توسعه استان در گرو توجه به اقتصاد دانش بنیان است و بایستی با میانبرهای دقیق به سمت پربارترکردن موضوع پیش رویم.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;