رئیس اتاق کرمان: حفظ جان و مال مردم جزء اولویت های مسئولیت اجتماعی است

رئیس اتاق کرمان: حفظ جان و مال مردم جزء اولویت های مسئولیت اجتماعی است

رئیس اتاق کرمان: حفظ جان و مال مردم جزء اولویت های مسئولیت اجتماعی است

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه خیریه های زیادی در کرمان تشکیل شده که در مواردی کارهای موازی بسیاری انجام می شود، گفت: حفظ جان و مال مردم جزء اولویت های مسئولیت اجتماعی افراد است که باید این مسئولیت ها اولویت بندی و متناسب با نیاز مردم برنامه ریزی و اجرا شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;