مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران: اتاق کرمان به توسعه صنایع جانبی مس کمک کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران: اتاق کرمان به توسعه صنایع جانبی مس کمک کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران: اتاق کرمان به توسعه صنایع جانبی مس کمک کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، با اشاره به اینکه کرمان قطب تولید مس کشور است، گفت: از اتاق کرمان درخواست داریم برای تحقق توسعه صنایع پایین دستی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از خام فروشی و واردات، یکسری از پروژه های پایین دستی مس را هدفگذاری و سرمایه گذاران را برای مشارکت در اجرای این طرح ها دعوت کند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;